X
X
X
X
X
X
X
Nijedan propis nije pronađen.
Naziv Broj N.N. Datum Od Datum Do Star
Državno uređenje
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE 56/90., 135/97. - 8/98. pročišćeni tekst, 113/2000. - 124/2000. pročišćeni tekst, 28/2001. - 41/2001. pročišćeni tekst, 55/2001. i 76/2010. - 85/2010 pročišćeni tekst 16.06.2010.
Naziv Broj N.N. Datum Od Datum Do
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE 56/90. 22.12.1990. 14.12.1997.
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE 56/90. i 135/97. - 8/98. pročišćeni tekst 15.12.1997. 08.11.2000.
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE 56/90., 135/97. - 8/98. pročišćeni tekst i 113/2000. - 124/2000. pročišćeni tekst 09.11.2000. 27.03.2001.
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE 56/90., 135/97. - 8/98. pročišćeni tekst, 113/2000. - 124/2000. pročišćeni tekst i 28/2001. - 41/2001. pročišćeni tekst 28.03.2001. 14.06.2001.
USTAV REPUBLIKE HRVATSKE 56/90., 135/97. - 8/98. pročišćeni tekst, 113/2000. - 124/2000. pročišćeni tekst, 28/2001. - 41/2001. pročišćeni tekst i 55/2001. 15.06.2001. 15.06.2010.
Naziv Broj N.N. Datum Od Datum Do
USTAVNI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 135/97. 15.12.1997.
PROMJENA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 113/2000. 09.11.2000.
PROMJENA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 28/2001. 28.03.2001.
ISPRAVAK USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE (pročišćeni tekst) 55/2001. 15.06.2001.
PROMJENA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 76/2010. 16.06.2010.
USTAVNI ZAKON ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE 121/2010. 22.10.2010.
ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA I PROTOKOLA BR. 1., 4., 6., 7. I 11. UZ KONVENCIJU ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA 18/97. 06.11.1997.
USTAVNI ZAKON O SURADNJI REPUBLIKE HRVATSKE S MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOM 32/96. 19.04.1996.
ZAKON O PRIMJENI STATUTA MEĐUNARODNOGA KAZNENOG SUDA I PROGONU ZA KAZNENA DJELA PROTIV MEĐUNARODNOGA RATNOG I HUMANITARNOG PRAVA 175/2003., 29/2004. i 55/2011. 26.05.2011.
USTAVNI ZAKON O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA 155/2002., 47/2010., 80/2010. i 93/2011. 10.08.2011.
USTAVNI ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE 99/99. i 29/2002. - 49/2002. pročišćeni tekst 15.03.2002.
POSLOVNIK USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE 181/2003., 16/2006., 30/2008., 123/2009., 63/2010. i 121/2010. 19.10.2010.
ZAKON O DRŽAVNOM PEČATU REPUBLIKE HRVATSKE 33/95. 19.05.1995.
ZAKON O GRBU, ZASTAVI I HIMNI REPUBLIKE HRVATSKE TE ZASTAVI I LENTI PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 55/90. i 26/93. 09.04.1993.
ZAKON O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLIKE HRVATSKE 20/95., 57/2006. i 141/2006. 04.01.2007.
PRAVILNIK O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA 106/2009. 15.09.2009.
ZAKON O DRŽAVNOM IZBORNOM POVJERENSTVU REPUBLIKE HRVATSKE 44/2006. i 19/2007. 16.02.2007.
ZAKON O POPISIMA BIRAČA 19/2007 16.02.2007.
ZAKON O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - autorski pročišćeni tekst 116/99., 109/2000. , 53/2003. - 69/2003. pročišćeni tekst, 44/2006., 19/2007., 20/2009. - vjerodostojno tumačenje čl. 13. st.1., 145/2010., 24/2011. i 93/2011. 10.08.2011.
ZAKON O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - pročišćeni tekst Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora 120/2011. - pročišćeni tekst 26.10.2011.
ZAKON O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 55/2000., 107/2001., 86/2009., 91/2010., 49/2011. i 12/2012. 03.02.2012.
ZAKON O IZBORIMA ZASTUPNIKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKI PARLAMENT 92/2010. 01.01.2100.
ZAKON O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 22/92., 42/92., 71/97., 69/2004., 44/2006. i 24/2011. 03.03.2011.
ZAKON O POSEBNIM PRAVIMA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI 105/2004. 05.08.2004.
ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA 76/93., 111/96., 164/98., 36/2001. i 1/2007. 10.01.2007.
ZAKON O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI I IZBORNE PROMIDŽBE 24/2011. i 61/2011. 11.06.2011.
POSLOVNIK HRVATSKOGA SABORA 71/00., 129/00., 117/01. - 6/2002. pročišćeni tekst, 41/2002., 91/2003., 58/2004., 69/2007., 39/2008. i 86/2008. 15.07.2008.
PRAVILNIK O JAVNOSTI RADA HRVATSKOGA SABORA I RADNIH TIJELA 66/2005. 20.05.2005.
ZAKON O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH PREMA ZAKONU O PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU 86/2009. 18.07.2009.
ZAKON O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU 71/2010. i 130/2011. 01.12.2011.
ZAKON O POSTUPKU PRIMOPREDAJE VLASTI 94/2004., 17/2007. i 91/2010. 31.07.2010.
ZAKON O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE 33/96., 92/2001., 44/2006., 69/2007. i 38/2009. 13.05.2010.
POSLOVNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 154/2011. 29.12.2011.
ZAKON O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE 150/2011. 22.12.2011.
ZAKON O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA 114/2011. 07.10.2011.
ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA 79/2007. 07.08.2007.
ZAKON O INFORMACIJSKOJ SIGURNOSTI 79/2007. 07.08.2007.
ZAKON O PRORAČUNU 87/2008. 01.01.2009.
ZAKON O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI 139/2010. 01.01.2011.
ZAKON O SUSTAVU UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU 141/2006. 27.12.2006.
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KORISNIKA PRORAČUNA I O VOĐENJU REGISTRA KORISNIKA PRORAČUNA 80/2004. 15.06.2004.

Molimo upišite adresu na koju želite da Vam se dostavi lozinka za pristup na Meritum pravni portal:

E-mail adresa koju ste upisali nije pronađena u našem sustavu.

Lozinka Vam je uspješno poslana.

Vaša narudžba je uspješno poslana! Javiti ćemo Vam se u što kraćem roku.

Unijeli ste pogrešan e-mail ili lozinku, molimo pokušajte ponovno.

Na Meritum pravni portal trenutno su prijavljena sva računala uključena u pretplatnu cijenu!

MERITUM PRAVNI PORTAL - nastanak i namjere

Propisi koje možete pronaći na Meritum pravnom portalu

Sudska praksa koju možete pronaći na Meritum pravnom portalu

Predlošci koje možete pronaći na Meritum pravnom portalu

Funkcionalnosti koje Vam olakšavaju rad

Odaberite programsku inačicu koja odgovara Vašim potrebama

Potpuna funkcionalnost bez pristupa Internetu

ODABERITE MODEL PRETPLATE - Godišnja pretplata ili Plaćanje prema potrošku

Odgovori na Vaša najčešća pitanja

MERITUM JUDICIAL PORTAL - its beginning and aim

The regulations which can be found on Meritum judicial portal

Case law which can be found on Meritum judicial portal

The models which can be found on Meritum judicial portal

Functionalities which make your work easier

Select the version of the program that fits your needs

Full functionality without access to the Internet

Select the subscription model

Answers to frequently asked questions


Meritum pravni portal nastao je na temelju sadržaja koji je od 2000.g. naovamo objavljivan na 46 kvartalnih izdanja Meritum CD-ROMa "Važniji propisi Republike Hrvatske". Namjera nam je i dalje za prihvatljivu cijenu godišnje pretplate omogućiti korisnicima da na jednom mjestu i na brz način pronađu kvalitetne informacije nužno potrebne za obavljanje svakodnevnih pravničkih poslova. U tom smislu Meritum pravni portal kroz jednostavno korisničko sučelje sadržajno objedinjava propise, sudsku praksu te i predloške ugovora, tužbi i prijedloga.


Ukoliko niste pretplatnik i nemate lozinku, portal možete isprobati u promotivnom (demo) načinu rada.Meritum judicial portal is formed on the basis of the content which has been published on 46 quarterly editions of the CD-ROM ''Important regulations of the Republic of Croatia''. Our intention is to enable the users to find quickly and in one place, for acceptable annual subscription, high-quality information necessary for everyday legal jobs. In these terms Meritum judicial portal through a simple user interface substantially integrates regulations, case law and model contracts, complaints and suggestions.


If you are not a subscriber and do not have a password, you can test the portal as a trial.

Meritum pravni portal na svojim web stranicama sadržava:

 • oko 1400 pročišćenih tekstova zakona, pravilnika, uredbi, poslovnika, statuta i drugih podzakonskih propisa s datumima njihovog stupanja na snagu;
 • vremeplov pročišćenih tekstova za većinu zakona od 2000.g. naovamo te vremeplov za sve propise nakon 2010.g. s datumima njihovog stupanja na snagu i prestankom važenja;
 • izvorne tekstove izmjena i dopuna svih prethodno naznačenih propisa te i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske kojima su ukinute njihove pojedine odredbe.

Na prijedlog korisnika uvrstiti će se pojedini trenutno nedostajući propis ako za to nema nikakvih zapreka.

On its web pages Meritum judical portal contains:

 • around 1400 consolidated texts of laws, codes, regulations, standing orders, statutes and other sub-legal regulations with the dates of their entry into force;
 • the timeline of the consolidated texts for the majority of laws since 2000 and the timeline for all regulations after 2010 with the dates of their entry into force and expiry;
 • the authentic texts of the amendments of the previously stated regulations and the decisions of the Constitutional Court of the Republic of Croatia which eliminated some decrees.

Currently missing regulation will be included on the user’s proposal if it has no barriers.

Na Meritum pravnom portalu možete pronaći oko 100 zbirki sudske prakse koju su od državnog osamostaljenja naovamo objavili Vrhovni i Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Izbor odluka VSRH i Zbirke rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova te i zbirke Pregleda sudske prakse iz razdoblja prije državnog osamostaljenja u pogledu obveznih i nasljednopravnih odnosa).


Sve navedene zbirke moguće je i pretraživati po jednom ili više predviđenih kriterija (pojedina zbirka, grana prava, propis, pravni institut, članak, stavak, točka, alineja, sud, odluka, broj sentence, datum odluke i ključne riječi), a u pogledu kaznenog prava dostupno je i pretraživanje sudske prakse po vremeplovu odnosno po pojedinim verzijama pročišćenog teksta Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku.

On Meritum judicial portal you can find more than 100 collections of case law which Supreme and High Commercial Court of the Republic of Croatia have published since the State Independence (the selection of Supreme Court’s decisions, collections of Croatian Commercial Courts’ solutions and collections of the case law surveys from the period before State Independence in terms of mandatory and inheritance relationships).


All stated collections can be searched according to one or more criteria (individual collection, branches of law, regulation, legal institute, article, paragraph, subparagraph, line, judgment, decision, the number of sentence, date of the decision and keywords) and in terms of criminal law it is also available the search of case law according to timeline or particular versions of the consolidated texts of the Criminal Code and Criminal Procedure Act.

U pogledu predložaka Meritum pravni portal sadržava:

 • Ugovore iz područja trgovačkog, građanskog, radnog i drugog prava (oko 200 primjera);
 • Tužbe iz područja obveznog, stvarnog, obiteljskog, nasljednog i drugog prava (oko 170 primjera);
 • Prijedloge iz područja ovršnog prava, prava osiguranja tražbina, zemljišnoknjižnog i drugog prava (oko 140 primjera) čiji je sadržaj, a što važi i za Tužbe i Ugovore, moguće prilagođavati konkretnim potrebama svakog pojedinog slučaja i potom kopirati, ispisivati i spremati kao vlastite datoteke.

Svi navedeni predlošci ugovora, tužbi i prijedloga sadržajno se usklađuju sa svim izmjenama i dopunama kojima su do dana aktualizacije novelirani propisi odnosnog pravnog područja.


Meritum pravni portal dostupan je u sadržajno tri različite inačice:

 • Osnovna inačica korisniku omogućava korištenje Propisa;
 • Plus inačica korisniku omogućava korištenje Propisa i Sudske prakse, te
 • ExtraPlus inačica korisniku omogućava korištenje Propisa, Sudske prakse te i predložaka Ugovora, Tužbi i Prijedloga.

Napomena je da Meritum pravni portal uvijek sadržava ExtraPlus sadržaj, a putem unošenja odgovarajućih korisničkih podataka portal postaje funkcionalan u pogledu one inačice za koju je plaćena prodajna cijena.

Regarding models Meritum judicial portal contains:

 • contracts in the area of commercial, civic, labor and other law (around 200 copies)
 • complaints in the area of compulsory, real, family, inheritance and other law (around 170 copies)
 • suggestions in the area of enforcement law, insurance claims, land and other law (around 140 copies) whose content, which also applies to complaints and contracts, can be adopted to the specific needs of each individual case and then it can be copied, printed or saved as a personal file

All these contract, complaint and suggestion templates are substantially aligned with all the amendments which have been amended to update regulations on the underlying legal issues.


Meritum judicial portal is available in three different versions of the content:

 • the Basic version allows the user to use regulations
 • the Plus version allows the user to use regulations and case law
 • the Extra plus version allows the user to use regulations, case law and contract, complaint and suggestion templates

Meritum judicial portal always contains extra plus content and by entering the appropriate user data the portal becomes functional and the version for which the selling price is paid can be used.

Za propise, sudsku praksu i predloške zajedničko je:

 • pametno pretraživanje dokumenata po nazivu (nakon svakog upisanog slova sužava se izbor pronađenih dokumenata) te i dodatna pretraga po drugim brojnim kriterijima;
 • otvaranje više dokumenata u jednom pregledniku uz jednostavan i brz prelazak između otvorenih dokumenata te i otvaranje više dokumenata u zasebnim prozorima;
 • mogućnost formiranja vlastitih lista propisa i drugih često korištenih dokumenata;
 • mogućnost spremanja pojedinih članaka propisa i pronađenih odluka sudske prakse koji se odnose na pojedine sporove u posebne mape koje formira sam korisnik pod nazivom koji sam odredi itd.

Regulations, case law and templates have in common:

 • the intelligent document search by name (after every registered letter narrows the range of found documents) and an additional search according to other numerous criteria;
 • opening more documents in one browser followed by easy and quick switch between open documents or opening more documents in separate windows;
 • the possibility of forming personal regulation lists and other frequently used documents;
 • the possibility of saving certain articles about regulations and found case law decisions, which relate to certain disputes, in a special folder which creates the user and gives it the name he chooses etc.

GODIŠNJA PRETPLATA (bez PDV-a):

INAČICA TRI LICENCE
prva pretplata
JEDNA LICENCA
prva pretplata
IDUĆE REDOVITE
pretplate
Osnovna 1.500,00 kn    750,00 kn 750,00 kn
Plus 2.250,00 kn 1.125,00 kn 750,00 kn
ExtraPlus 3.000,00 kn 1.500,00 kn 750,00 kn

Cijena dodatnih licenci iznosi jednu trećinu od cijena naznačenih u prvom i trećem stupcu. Cijene prve pretplate za više od tri licence uz popust po dogovoru.

PLAĆANJE PREMA POTROŠKU:

DOKUMENT CIJENA KN
(bez PDV-a)
Propis 0,55
Sudska odluka 0,15
Predlošci 0,35

Akontacija 350,00 kn po jednoj Extra Plus licenci. Akontacija prestaje po potrošku ili nakon dvije godine.

The annual subscription for individual program versions (excluding VAT) is:

The cost of the additional licenses is one third of the price specified in the first and third column, and the prices of the first subscription for more than three licenses are determined at a discount by agreement.

Desktop varijanta programa (u pripremi) samostalno radi na korisnikovom računalu bez spajanja na internet, s tim da je internet veza potrebna jedino za početno preuzimanje programa i prvi dohvat podataka te i za potonja besplatna ažuriranja podataka koje korisnik obavlja na način i u vrijeme kada to njemu odgovara.


Cijene i inačice desktop varijante programa jednake su kao i za Meritum pravni portal uz mogućnost korisnika da u okviru temeljne pretplatne cijene koja uključuje tri licence sam rasporedi te licence između desktop programa i Meritum pravnog portala sukladno svojim željama i potrebama.

Desktop software (in preparation) runs independently on the user’s computer without internet connection. The internet connection is required for the initial download of the software and data as well for the latter free updating of the data, which the users perform in the way it suits them.


The desktop software versions and prices are the same as those of Meritum judicial portal, but the users within the basic subscription price, which includes three licenses, can arrange these licenses between the desktop software and Meritum judicial portal in accordance to their wishes and needs.

1. Na koji način radi Meritum pravni portal u demo modu?

U promotivnom (demo) načinu rada Meritum pravni portal je potpuno funkcionalan u svakom pogledu osim što se prilikom pregledavanja sadržaja korisniku otvara uvijek jedan te isti dokument bez obzira na koji je dokument kliknuo u postojećim listama Propisa, Sudske prakse ili predložaka Ugovora, Tužbi i Prijedloga. Kupnjom licence za neku od inačica korisniku se omogućava pregledavanje svih dokumenata koji potpadaju pod programsku inačicu za koju je plaćena prodajna cijena.

2. Što je to pročišćeni tekst nekog propisa?

Pročišćeni tekst svojim sadržajem objedinjuje sve izmjene i dopune kojima je odnosni propis noveliran tijekom vremena.

3. Kako mogu znati da su u pročišćeni tekst nekog propisa uključene sve njegove izmjene i dopune?

Radi preciznosti i usporedivosti sa drugim stručnim publikacijama, ispod naslova svakog od propisa na Meritum pravnom portalu naznačeni su brojevi Narodnih novina od njegove objave do zadnje promjene.

4. Kako mogu znati da su promjene propisa točno i cjelovito unesene u pročišćene tekstove?

Osim pročišćenih tekstova, Meritum pravni portal sadržava i izvorne tekstove svih njihovih izmjena i dopuna, dakle tekstove svake pojedinačne promjene ponaosob onakve kakva je objavljena po zakonodavcu - navedeno omogućuje korisniku da osobno provjeri svaki od pročišćenih tekstova i to bez korištenja drugog medija ili druge publikacije. Osim iz razloga provjerljivosti, izvorni tekstovi izmjena i dopuna uvršteni su na Meritum pravni portal jer često sadržavaju i neke provedbene odredbe koje su važne za primjenu odnosnog propisa iako ne ulaze u njegov pročišćeni tekst.

5. Da li možete stopostotno jamčiti za točnost priređenih pročišćenih tekstova?

Stopostotno ne, ali takvo što (sudeći po mnogim ispravcima) ne može zajamčiti ni sam zakonodavac. U svakom slučaju, poželjno bi bilo u smislu potvrde uvijek provjeriti tiskane Narodne novine koje su službeni list Republike Hrvatske i koje kao takve predstavljaju jedini meritoran izvor pravnih propisa.

6. Zašto se u nekim zakonima numeracija članaka vašeg pročišćenog teksta ne poklapa sa numeracijom članaka pročišćenog teksta istog zakona kojeg je naknadno objavio zakonodavac? Znači li to da vaš pročišćeni tekst nije bio točan?

Ne, ne znači. Do navedene situacije dolazi ako je u prethodnim novelama odnosnog zakona bilo brisanja pojedinih zakonskih članaka koje je onda zakonodavac i u pogledu numeracije izostavio prilikom objave svog pročišćenog teksta (npr. ako je u nekom zakonu bilo brisano pet članaka, u zakonodavčevom pročišćenom tekstu bivši članak 150. postao je članak 145.). Nakon odluke Ustavnog suda RH Broj: U-I-2597/2003 od 12. siječnja 2005. zakonodavac se prilikom izmjena i dopuna referira na tekst propisa koji je prethodio pročišćenom tekstu a ne više na sam pročišćeni tekst jer taj tekst prema stajalištu Ustavnog suda nije izvorno zakonski i ne može se mijenjati i dopunjavati.

7. Koji se pročišćeni tekst nakon ažuriranja vidi u listi propisa - onaj koji je trenutno na snazi ili onaj koji će tek stupiti na snagu (kada na snagu stupe njegove izmjene ili dopune)?

Nakon ažuriranja u listi propisa nalazi se trenutno važeća verzija, a verzija koja će tek stupiti na snagu protekom roka od (najčešće) osam dana od dana objave izmjena ili dopuna u Narodnim Novinama nalazi se u listi vremeplova i kao takva je radi boljeg razlikovanja označena zelenom bojom – ta nadolazeća verzija na dan svog stupanja na snagu mijenja boju u bijelu i zauzima mjesto do tada važeće verzije u listi važećih propisa s tim da dotada važeća verzija mijenja boju u crveno i kao nevažeća ide u vremeplov.

8. O čemu bi trebalo povesti računa kod pretraživanja sudskih odluka?

Načelno, detaljniji kriteriji pretrage polučiti će manji broj pronađenih odluka, stoga, ako rezultati nisu dostatni, pokušajte pretragu koja će biti za stupanj općenitija. Tako npr. ako kod pretraživanja Zakona o obveznim odnosima kao kriterij pretrage u polje Institut unesete OBVEZE - kamate - zatezne - valutna klauzula program će pronaći desetak odluka koje se odnose na pitanje zateznih kamata kod obveza sa valutnom klauzulom; ako potom izostavite valutnu klauzulu, dakle ako kao kriterij pretrage unesete OBVEZE - kamate - zatezne program će pronaći nekoliko desetaka odluka koje se odnose i na druga pitanja vezana uz zatezne kamate, a ako pak kao kriterij unesete samo OBVEZE - kamate program će dodatno pronaći i odluke koje se odnose na ugovorne kamate i kamate na kamatu; također, osim općenitije pretrage, u istom smislu može biti koristan i pregled srodnih pravnih instituta.

9. Da li je moguće utvrditi na koju se verziju pročišćenog teksta nekog propisa odnose pronađene sudske odluke?

Da. Upravo zbog toga svaka odluka (osim onih koje su objavljene prije državnog osamostaljenja) ima naznačen i puni naziv propisa na koji se odnosi (što uključuje i brojeve Narodnih novina u kojima je propis objavljen i mijenjan), pa ne postoji opasnost od dispariteta sudske odluke i teksta propisa koji se primjenjuje u konkretnom slučaju.

10. Da li je moguće kopiranje pojedinih članaka nekog propisa u tekući dopis ili podnesak?

Da, željeni tekst potrebno je osjenčiti i potom standardnim Win naredbama kopirati i "ispustiti" u svom dopisu ili podnesku.

11. Da li je moguć ispis cijelog teksta nekog propisa?

Da, putem naredbe Spremi/Ispiši.

12. Koja su osnovne razlike između Meritum pravnog portala i internet izdanja Narodnih novina?

Za razliku od internet stranica Narodnih novina, Meritum pravni portal sadrži autorski pročišćene tekstove svih propisa koji se na njemu nalaze te i niz važnih zakona koji su donošeni prije 1990.g. (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o parničnom postupku itd.). S druge strane, izdanja Narodnih novina sadržavaju sve propise u obliku u kojem ih je zakonodavac donio od 1990.g. naovamo te dodatno oglasni dio i međunarodne ugovore. Na Internet stranicama Narodnih novina nema autorski pročišćenih tekstova niti pak vremeplova propisa (koji predstavlja prikaz svih verzija pročišćenih tekstova nekog propisa od njegovog donošenja do trenutno važećeg teksta), a nema ni sudske prakse i predložaka ugovora, tužbi i prijedloga što sve zajedno omogućava brži, lakši i kvalitetniji rad.

1. How does Meritum judicial portal function in trial version?

The trial version of Meritum judicial portal is fully functional. However, the same document is always opened when the user browses the contents, regardless of the document which is clicked in the existing lists of regulations, case law or contract, complaint and suggestion templates. Purchasing the license for certain versions allows the user to view all the documents which contains the software for which the purchase price is paid.

2. What is the consolidated text of a certain regulation?

The content of the consolidated text incorporates all the amendments which have been amended to update regulations over time.

3. How do I know that the consolidated text of a certain regulation includes all its amendments?

Due to accuracy and comparability with other professional publications, the number of Narodne novine is indicated under the title of each regulation on Meritum judicial portal, since the regulation’s publication till its last change.

4. How do I know that the regulation changes are accurately and fully incorporated in the consolidated texts?

Besides consolidated texts, Meritum judicial portal contains authentic texts with all their amendments and each change as it is published by the legislator, which enables the user to check every consolidated text without using other media or publication. Except for the reasons of verifiability, the authentic texts with the amendments are included on Meritum judicial portal because they often contain some enforcement principles which are important for the application of the relevant regulation, although they are not included in its consolidated texts.

5. Can you one hundred percent guarantee the accuracy of the available consolidated texts?

Not one hundred percent, judging by many corrections that cannot guarantee even the legislator. As a confirmation, it would be advisable to check Narodne novine which is the Official Gazette of the Republic of Croatia and as such represents the only factual source of legislation.

6. Why in some laws the article numbering of your consolidated text does not match the article numbering of the consolidated text of the same law which the legislator published later? Does this mean that your consolidated text has not been accurate?

No, it doesn’t. This occurs if in the previous amendments of the relevant law some legal articles were deleted and even the legislator, in terms of numbering, omitted them when his consolidated text was published (ex. five articles were deleted from a certain law and in the legislator’s consolidated text the former Article 150 became the Article 145). According to Croatian Constitutional Court decision (the number: U-I-2597/2003) from The 12th January 2005 when the legislator introduces the amendments he should refer to the regulation text which preceded the consolidated text and not only to the consolidated text, because the Constitutional Court points out that the consolidated text is not originally legal and cannot be amended.

7. Which consolidated text is on the regulation list after the update – the consolidated text that is currently in force or the one that will come into force (when its amendments come into force)?

A currently valid version is on the regulation list after the update, while the version which will come into force usually eight days after the publication of the amendments in Narodne Novine is on timeline and is marked with green colour, due to better differentiation – the upcoming version on the day of entry into force becomes white and occupies the place of the former valid version on the list of valid regulations and the former version becomes red and as invalid appears on timeline.

8. What should people take into account when they are searching court decisions?

In principle, more detailed search criteria will result in smaller number of detected decisions, so if the results are not sufficient you should try more general search. ex. If during the search of the Law of Obligations you enter, as a search criterion, OBLIGATIONS-interests-default-foreign currency clause in the field Institute, the program will find around dozen decisions which relate to the default interests for the foreign currency liabilities. However, if you omit the foreign currency clause and enter as a search criterion OBLIGATIONS-interests-default, the program will find dozens of decisions relating to other issues linked to default interests, or if you enter as a criterion OBLIGATIONS-interests, the program will additionally find the decisions relating to the contractual interests and compound interests. Besides more general search, the survey of related legal issues can also be useful.

9. Is it possible to determine the version of the consolidated regulation text which court decisions refer to?

Yes, it is. Every decision (besides those which were published before the State Independence) has the full name of the regulation it refers to (which includes the numbers of Narodne Novine in which the regulation was published and changed), so there is no danger of disparity of judicial decisions and regulation text which is applicable to a certain case.

10. Is it possible to copy the article of the particular regulation into a current file or submission?

Yes, it is. The desired text should be darken and then with the application of standard Win commands copied and ‘’dropped’’ into the file or submission.

11. Is it possible to print the entire text version?

Yes, it is. Use the command save/print.

12. What are the basic differences between Meritum judicial portal and internet editions of Narodne Novine?

Unlike web pages of Narodne Novine, Meritum judicial portal contains author’s consolidated texts of all regulations which are on this portal and numerous important laws legislated before 1990 (ex. Law of Obligations, Code of Civil Procedure etc.) On the other side, the editions of Narodne Novine contain all regulations as the legislator has legislated them since 1990 and also an advertising part and international contracts. On the web pages of Narodne Novine there are neither author’s consolidated texts, nor the timeline with regulations (which represent the display of all versions of consolidated texts of a certain regulation since its legislation till a currently valid version), and there are not case law and contract, complaint and suggestion templates which make the work easier, quicker and of better quality.

Kontakt:

mr. sc. Zdravko Marušić dipl. iur. tel: +385 21 870 230 fax: +385 21 756 848 e-mail: meritum@mpp.com.hr
» Prijava
E-mail: Lozinka: Zaboravili ste lozinku?
Lozinka
-

U promotivnom (demo) načinu rada Meritum pravni portal je potpuno funkcionalan u svakom pogledu osim što se prilikom pregledavanja sadržaja korisniku otvara uvijek jedan te isti dokument bez obzira na koji je dokument kliknuo u postojećim listama Propisa, Sudske prakse ili predložaka Ugovora, Tužbi i Prijedloga.

NAPOMENA: ako želite da Vam u demo inačici budu dostupni brojevi Narodnih novina u kojima su objavljeni propisi i datumi vezani uz njihovo važenje molimo Vas da popunite donja polja:

Ime i prezime/Naziv

E-mail

Pristupni podaci su Vam uspješno poslani. Za nastavak rada na Meritum pravnom portalu prijavite se kao registirani korisnik.

U slučaju registracije potrebno je ispuniti oba polja.

Unijeli ste netočan e-mail, molimo pokušajte ponovno.

Navedena e-mail adresa već je prijavljena. Ako ste zaboravili lozinku, zatražite dostavu iste putem linka u obrascu za prijavu.

Cijene i ostalo|Prijavi grešku|Kontakt|Odjava
, inačica , Broj računala: , Potrošnja:

U slučaju da ste pronašli grešku u radu Meritum pravnog portala, molimo Vas da pokušate osvježiti web stranicu putem tipke F5 ili odgovarajuće komande u pregledniku kojim se koristite, a ako greška ni time nije otklonjena molimo Vas da popunite i pošaljete donji formular.

Pretplatnik:
E-mail:
Predmet:
Poruka:

Hvala Vam na prijavi greške, pobrinuti ćemo se da se ista ukloni u što kraćem roku.

Programska inačica na koju ste pretplaćeni ne uključuje pregledavanje odabranog sadržaja te ste u pogledu istog prebačeni u demo način rada u kojem se otvara uvijek jedan te isti dokument bez obzira na koji ste dokumenti kliknuli u postojećoj listi.

MERITUM PRAVNI PORTAL - nastanak i namjere

Propisi koje možete pronaći na Meritum pravnom portalu

Sudska praksa koju možete pronaći na Meritum pravnom portalu

Predlošci koje možete pronaći na Meritum pravnom portalu

Funkcionalnosti koje Vam olakšavaju rad

Odaberite programsku inačicu koja odgovara Vašim potrebama

Potpuna funkcionalnost bez pristupa Internetu

Odaberite model pretplate

Odgovori na Vaša najčešća pitanja

MERITUM JUDICIAL PORTAL - its beginning and aim

The regulations which can be found on Meritum judicial portal

Case law which can be found on Meritum judicial portal

The models which can be found on Meritum judicial portal

Functionalities which make your work easier

Select the version of the program that fits your needs

Full functionality without access to the Internet

Select the subscription model

Answers to frequently asked questions


Meritum pravni portal nastao je na temelju sadržaja koji je od 2000.g. naovamo objavljivan na 46 kvartalnih izdanja Meritum CD-ROMa "Važniji propisi Republike Hrvatske". Namjera nam je i dalje za prihvatljivu cijenu godišnje pretplate omogućiti korisnicima da na jednom mjestu i na brz način pronađu kvalitetne informacije nužno potrebne za obavljanje svakodnevnih pravničkih poslova. U tom smislu Meritum pravni portal kroz jednostavno korisničko sučelje sadržajno objedinjava propise, sudsku praksu te i predloške ugovora, tužbi i prijedloga.


Ukoliko niste pretplatnik i nemate lozinku, portal možete isprobati u promotivnom (demo) načinu rada.Meritum judicial portal is formed on the basis of the content which has been published on 46 quarterly editions of the CD-ROM ''Important regulations of the Republic of Croatia''. Our intention is to enable the users to find quickly and in one place, for acceptable annual subscription, high-quality information necessary for everyday legal jobs. In these terms Meritum judicial portal through a simple user interface substantially integrates regulations, case law and model contracts, complaints and suggestions.


If you are not a subscriber and do not have a password, you can test the portal as a trial.

Meritum pravni portal na svojim web stranicama sadržava:

 • oko 1400 pročišćenih tekstova zakona, pravilnika, uredbi, poslovnika, statuta i drugih podzakonskih propisa s datumima njihovog stupanja na snagu;
 • vremeplov pročišćenih tekstova za većinu zakona od 2000.g. naovamo te vremeplov za sve propise nakon 2010.g. s datumima njihovog stupanja na snagu i prestankom važenja;
 • izvorne tekstove izmjena i dopuna svih prethodno naznačenih propisa te i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske kojima su ukinute njihove pojedine odredbe.

Na prijedlog korisnika uvrstiti će se pojedini trenutno nedostajući propis ako za to nema nikakvih zapreka.

On its web pages Meritum judical portal contains:

 • - around 1400 consolidated texts of laws, codes, regulations, standing orders, statutes and other sub-legal regulations with the dates of their entry into force;
 • - the timeline of the consolidated texts for the majority of laws since 2000 and the timeline for all regulations after 2010 with the dates of their entry into force and expiry;
 • - the authentic texts of the amendments of the previously stated regulations and the decisions of the Constitutional Court of the Republic of Croatia which eliminated some decrees.

Currently missing regulation will be included on the user’s proposal if it has no barriers.

Na Meritum pravnom portalu možete pronaći oko 100 zbirki sudske prakse koju su od državnog osamostaljenja naovamo objavili Vrhovni i Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Izbor odluka VSRH i Zbirke rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova te i zbirke Pregleda sudske prakse iz razdoblja prije državnog osamostaljenja u pogledu obveznih i nasljednopravnih odnosa).


Sve navedene zbirke moguće je i pretraživati po jednom ili više predviđenih kriterija (pojedina zbirka, grana prava, propis, pravni institut, članak, stavak, točka, alineja, sud, odluka, broj sentence, datum odluke i ključne riječi), a u pogledu kaznenog prava dostupno je i pretraživanje sudske prakse po vremeplovu odnosno po pojedinim verzijama pročišćenog teksta Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku.

On Meritum judicial portal you can find more than 100 collections of case law which Supreme and High Commercial Court of the Republic of Croatia have published since the State Independence (the selection of Supreme Court’s decisions, collections of Croatian Commercial Courts’ solutions and collections of the case law surveys from the period before State Independence in terms of mandatory and inheritance relationships).


All stated collections can be searched according to one or more criteria (individual collection, branches of law, regulation, legal institute, article, paragraph, subparagraph, line, judgment, decision, the number of sentence, date of the decision and keywords) and in terms of criminal law it is also available the search of case law according to timeline or particular versions of the consolidated texts of the Criminal Code and Criminal Procedure Act.

U pogledu predložaka Meritum pravni portal sadržava:

 • Ugovore iz područja trgovačkog, građanskog, radnog i drugog prava (oko 200 primjera);
 • Tužbe iz područja obveznog, stvarnog, obiteljskog, nasljednog i drugog prava (oko 170 primjera);
 • Prijedloge iz područja ovršnog prava, prava osiguranja tražbina, zemljišnoknjižnog i drugog prava (oko 140 primjera) čiji je sadržaj, a što važi i za Tužbe i Ugovore, moguće prilagođavati konkretnim potrebama svakog pojedinog slučaja i potom kopirati, ispisivati i spremati kao vlastite datoteke.

Svi navedeni predlošci ugovora, tužbi i prijedloga sadržajno se usklađuju sa svim izmjenama i dopunama kojima su do dana aktualizacije novelirani propisi odnosnog pravnog područja.


Meritum pravni portal dostupan je u sadržajno tri različite inačice:

 • Osnovna inačica korisniku omogućava korištenje Propisa;
 • Plus inačica korisniku omogućava korištenje Propisa i Sudske prakse, te
 • ExtraPlus inačica korisniku omogućava korištenje Propisa, Sudske prakse te i predložaka Ugovora, Tužbi i Prijedloga.

Napomena je da Meritum pravni portal uvijek sadržava ExtraPlus sadržaj, a putem unošenja odgovarajućih korisničkih podataka portal postaje funkcionalan u pogledu one inačice za koju je plaćena prodajna cijena.

Regarding models Meritum judicial portal contains:

 • contracts in the area of commercial, civic, labor and other law (around 200 copies)
 • complaints in the area of compulsory, real, family, inheritance and other law (around 170 copies)
 • suggestions in the area of enforcement law, insurance claims, land and other law (around 140 copies) whose content, which also applies to complaints and contracts, can be adopted to the specific needs of each individual case and then it can be copied, printed or saved as a personal file

All these contract, complaint and suggestion templates are substantially aligned with all the amendments which have been amended to update regulations on the underlying legal issues.


Meritum judicial portal is available in three different versions of the content:

 • the Basic version allows the user to use regulations
 • the Plus version allows the user to use regulations and case law
 • the Extra plus version allows the user to use regulations, case law and contract, complaint and suggestion templates

Meritum judicial portal always contains extra plus content and by entering the appropriate user data the portal becomes functional and the version for which the selling price is paid can be used.

Za propise, sudsku praksu i predloške zajedničko je:

 • pametno pretraživanje dokumenata po nazivu (nakon svakog upisanog slova sužava se izbor pronađenih dokumenata) te i dodatna pretraga po drugim brojnim kriterijima;
 • otvaranje više dokumenata u jednom pregledniku uz jednostavan i brz prelazak između otvorenih dokumenata te i otvaranje više dokumenata u zasebnim prozorima;
 • mogućnost formiranja vlastitih lista propisa i drugih često korištenih dokumenata;
 • mogućnost spremanja pojedinih članaka propisa i pronađenih odluka sudske prakse koji se odnose na pojedine sporove u posebne mape koje formira sam korisnik pod nazivom koji sam odredi itd.

Regulations, case law and templates have in common:

 • the intelligent document search by name (after every registered letter narrows the range of found documents) and an additional search according to other numerous criteria;
 • opening more documents in one browser followed by easy and quick switch between open documents or opening more documents in separate windows;
 • the possibility of forming personal regulation lists and other frequently used documents;
 • the possibility of saving certain articles about regulations and found case law decisions, which relate to certain disputes, in a special folder which creates the user and gives it the name he chooses etc.

Cijene godišnje pretplate za pojedine programske inačice iznose (bez PDV-a):

Cijena dodatnih licenci iznosi jednu trećinu od cijena naznačenih u prvom i trećem stupcu, a cijene prvih pretplata za više od tri licence određuju se uz popust po dogovoru.

The annual subscription for individual program versions (excluding VAT) is:

The cost of the additional licenses is one third of the price specified in the first and third column, and the prices of the first subscription for more than three licenses are determined at a discount by agreement.

Desktop varijanta programa (u pripremi) samostalno radi na korisnikovom računalu bez spajanja na internet, s tim da je internet veza potrebna jedino za početno preuzimanje programa i prvi dohvat podataka te i za potonja besplatna ažuriranja podataka koje korisnik obavlja na način i u vrijeme kada to njemu odgovara.


Cijene i inačice desktop varijante programa jednake su kao i za Meritum pravni portal uz mogućnost korisnika da u okviru temeljne pretplatne cijene koja uključuje tri licence sam rasporedi te licence između desktop programa i Meritum pravnog portala sukladno svojim željama i potrebama.

Desktop software (in preparation) runs independently on the user’s computer without internet connection. The internet connection is required for the initial download of the software and data as well for the latter free updating of the data, which the users perform in the way it suits them.


The desktop software versions and prices are the same as those of Meritum judicial portal, but the users within the basic subscription price, which includes three licenses, can arrange these licenses between the desktop software and Meritum judicial portal in accordance to their wishes and needs.

1. Na koji način radi Meritum pravni portal u demo modu?

U promotivnom (demo) načinu rada Meritum pravni portal je potpuno funkcionalan u svakom pogledu osim što se prilikom pregledavanja sadržaja korisniku otvara uvijek jedan te isti dokument bez obzira na koji je dokument kliknuo u postojećim listama Propisa, Sudske prakse ili predložaka Ugovora, Tužbi i Prijedloga. Kupnjom licence za neku od inačica korisniku se omogućava pregledavanje svih dokumenata koji potpadaju pod programsku inačicu za koju je plaćena prodajna cijena.

2. Što je to pročišćeni tekst nekog propisa?

Pročišćeni tekst svojim sadržajem objedinjuje sve izmjene i dopune kojima je odnosni propis noveliran tijekom vremena.

3. Kako mogu znati da su u pročišćeni tekst nekog propisa uključene sve njegove izmjene i dopune?

Radi preciznosti i usporedivosti sa drugim stručnim publikacijama, ispod naslova svakog od propisa na Meritum pravnom portalu naznačeni su brojevi Narodnih novina od njegove objave do zadnje promjene.

4. Kako mogu znati da su promjene propisa točno i cjelovito unesene u pročišćene tekstove?

Osim pročišćenih tekstova, Meritum pravni portal sadržava i izvorne tekstove svih njihovih izmjena i dopuna, dakle tekstove svake pojedinačne promjene ponaosob onakve kakva je objavljena po zakonodavcu - navedeno omogućuje korisniku da osobno provjeri svaki od pročišćenih tekstova i to bez korištenja drugog medija ili druge publikacije. Osim iz razloga provjerljivosti, izvorni tekstovi izmjena i dopuna uvršteni su na Meritum pravni portal jer često sadržavaju i neke provedbene odredbe koje su važne za primjenu odnosnog propisa iako ne ulaze u njegov pročišćeni tekst.

5. Da li možete stopostotno jamčiti za točnost priređenih pročišćenih tekstova?

Stopostotno ne, ali takvo što (sudeći po mnogim ispravcima) ne može zajamčiti ni sam zakonodavac. U svakom slučaju, poželjno bi bilo u smislu potvrde uvijek provjeriti tiskane Narodne novine koje su službeni list Republike Hrvatske i koje kao takve predstavljaju jedini meritoran izvor pravnih propisa.

6. Zašto se u nekim zakonima numeracija članaka vašeg pročišćenog teksta ne poklapa sa numeracijom članaka pročišćenog teksta istog zakona kojeg je naknadno objavio zakonodavac? Znači li to da vaš pročišćeni tekst nije bio točan?

Ne, ne znači. Do navedene situacije dolazi ako je u prethodnim novelama odnosnog zakona bilo brisanja pojedinih zakonskih članaka koje je onda zakonodavac i u pogledu numeracije izostavio prilikom objave svog pročišćenog teksta (npr. ako je u nekom zakonu bilo brisano pet članaka, u zakonodavčevom pročišćenom tekstu bivši članak 150. postao je članak 145.). Nakon odluke Ustavnog suda RH Broj: U-I-2597/2003 od 12. siječnja 2005. zakonodavac se prilikom izmjena i dopuna referira na tekst propisa koji je prethodio pročišćenom tekstu a ne više na sam pročišćeni tekst jer taj tekst prema stajalištu Ustavnog suda nije izvorno zakonski i ne može se mijenjati i dopunjavati.

7. Koji se pročišćeni tekst nakon ažuriranja vidi u listi propisa - onaj koji je trenutno na snazi ili onaj koji će tek stupiti na snagu (kada na snagu stupe njegove izmjene ili dopune)?

Nakon ažuriranja u listi propisa nalazi se trenutno važeća verzija, a verzija koja će tek stupiti na snagu protekom roka od (najčešće) osam dana od dana objave izmjena ili dopuna u Narodnim Novinama nalazi se u listi vremeplova i kao takva je radi boljeg razlikovanja označena zelenom bojom – ta nadolazeća verzija na dan svog stupanja na snagu mijenja boju u bijelu i zauzima mjesto do tada važeće verzije u listi važećih propisa s tim da dotada važeća verzija mijenja boju u crveno i kao nevažeća ide u vremeplov.

8. O čemu bi trebalo povesti računa kod pretraživanja sudskih odluka?

Načelno, detaljniji kriteriji pretrage polučiti će manji broj pronađenih odluka, stoga, ako rezultati nisu dostatni, pokušajte pretragu koja će biti za stupanj općenitija. Tako npr. ako kod pretraživanja Zakona o obveznim odnosima kao kriterij pretrage u polje Institut unesete OBVEZE - kamate - zatezne - valutna klauzula program će pronaći desetak odluka koje se odnose na pitanje zateznih kamata kod obveza sa valutnom klauzulom; ako potom izostavite valutnu klauzulu, dakle ako kao kriterij pretrage unesete OBVEZE - kamate - zatezne program će pronaći nekoliko desetaka odluka koje se odnose i na druga pitanja vezana uz zatezne kamate, a ako pak kao kriterij unesete samo OBVEZE - kamate program će dodatno pronaći i odluke koje se odnose na ugovorne kamate i kamate na kamatu; također, osim općenitije pretrage, u istom smislu može biti koristan i pregled srodnih pravnih instituta.

9. Da li je moguće utvrditi na koju se verziju pročišćenog teksta nekog propisa odnose pronađene sudske odluke?

Da. Upravo zbog toga svaka odluka (osim onih koje su objavljene prije državnog osamostaljenja) ima naznačen i puni naziv propisa na koji se odnosi (što uključuje i brojeve Narodnih novina u kojima je propis objavljen i mijenjan), pa ne postoji opasnost od dispariteta sudske odluke i teksta propisa koji se primjenjuje u konkretnom slučaju.

10. Da li je moguće kopiranje pojedinih članaka nekog propisa u tekući dopis ili podnesak?

Da, željeni tekst potrebno je osjenčiti i potom standardnim Win naredbama kopirati i "ispustiti" u svom dopisu ili podnesku.

11. Da li je moguć ispis cijelog teksta nekog propisa?

Da, putem naredbe Spremi/Ispiši.

12. Koja su osnovne razlike između Meritum pravnog portala i internet izdanja Narodnih novina?

Za razliku od internet stranica Narodnih novina, Meritum pravni portal sadrži autorski pročišćene tekstove svih propisa koji se na njemu nalaze te i niz važnih zakona koji su donošeni prije 1990.g. (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o parničnom postupku itd.). S druge strane, izdanja Narodnih novina sadržavaju sve propise u obliku u kojem ih je zakonodavac donio od 1990.g. naovamo te dodatno oglasni dio i međunarodne ugovore. Na Internet stranicama Narodnih novina nema autorski pročišćenih tekstova niti pak vremeplova propisa (koji predstavlja prikaz svih verzija pročišćenih tekstova nekog propisa od njegovog donošenja do trenutno važećeg teksta), a nema ni sudske prakse i predložaka ugovora, tužbi i prijedloga što sve zajedno omogućava brži, lakši i kvalitetniji rad.

1. How does Meritum judicial portal function in trial version?

The trial version of Meritum judicial portal is fully functional. However, the same document is always opened when the user browses the contents, regardless of the document which is clicked in the existing lists of regulations, case law or contract, complaint and suggestion templates. Purchasing the license for certain versions allows the user to view all the documents which contains the software for which the purchase price is paid.

2. What is the consolidated text of a certain regulation?

The content of the consolidated text incorporates all the amendments which have been amended to update regulations over time.

3. How do I know that the consolidated text of a certain regulation includes all its amendments?

Due to accuracy and comparability with other professional publications, the number of Narodne novine is indicated under the title of each regulation on Meritum judicial portal, since the regulation’s publication till its last change.

4. How do I know that the regulation changes are accurately and fully incorporated in the consolidated texts?

Besides consolidated texts, Meritum judicial portal contains authentic texts with all their amendments and each change as it is published by the legislator, which enables the user to check every consolidated text without using other media or publication. Except for the reasons of verifiability, the authentic texts with the amendments are included on Meritum judicial portal because they often contain some enforcement principles which are important for the application of the relevant regulation, although they are not included in its consolidated texts.

5. Can you one hundred percent guarantee the accuracy of the available consolidated texts?

Not one hundred percent, judging by many corrections that cannot guarantee even the legislator. As a confirmation, it would be advisable to check Narodne novine which is the Official Gazette of the Republic of Croatia and as such represents the only factual source of legislation.

6. Why in some laws the article numbering of your consolidated text does not match the article numbering of the consolidated text of the same law which the legislator published later? Does this mean that your consolidated text has not been accurate?

No, it doesn’t. This occurs if in the previous amendments of the relevant law some legal articles were deleted and even the legislator, in terms of numbering, omitted them when his consolidated text was published (ex. five articles were deleted from a certain law and in the legislator’s consolidated text the former Article 150 became the Article 145). According to Croatian Constitutional Court decision (the number: U-I-2597/2003) from The 12th January 2005 when the legislator introduces the amendments he should refer to the regulation text which preceded the consolidated text and not only to the consolidated text, because the Constitutional Court points out that the consolidated text is not originally legal and cannot be amended.

7. Which consolidated text is on the regulation list after the update – the consolidated text that is currently in force or the one that will come into force (when its amendments come into force)?

A currently valid version is on the regulation list after the update, while the version which will come into force usually eight days after the publication of the amendments in Narodne Novine is on timeline and is marked with green colour, due to better differentiation – the upcoming version on the day of entry into force becomes white and occupies the place of the former valid version on the list of valid regulations and the former version becomes red and as invalid appears on timeline.

8. What should people take into account when they are searching court decisions?

In principle, more detailed search criteria will result in smaller number of detected decisions, so if the results are not sufficient you should try more general search. ex. If during the search of the Law of Obligations you enter, as a search criterion, OBLIGATIONS-interests-default-foreign currency clause in the field Institute, the program will find around dozen decisions which relate to the default interests for the foreign currency liabilities. However, if you omit the foreign currency clause and enter as a search criterion OBLIGATIONS-interests-default, the program will find dozens of decisions relating to other issues linked to default interests, or if you enter as a criterion OBLIGATIONS-interests, the program will additionally find the decisions relating to the contractual interests and compound interests. Besides more general search, the survey of related legal issues can also be useful.

9. Is it possible to determine the version of the consolidated regulation text which court decisions refer to?

Yes, it is. Every decision (besides those which were published before the State Independence) has the full name of the regulation it refers to (which includes the numbers of Narodne Novine in which the regulation was published and changed), so there is no danger of disparity of judicial decisions and regulation text which is applicable to a certain case.

10. Is it possible to copy the article of the particular regulation into a current file or submission?

Yes, it is. The desired text should be darken and then with the application of standard Win commands copied and ‘’dropped’’ into the file or submission.

11. Is it possible to print the entire text version?

Yes, it is. Use the command save/print.

12. What are the basic differences between Meritum judicial portal and internet editions of Narodne Novine?

Unlike web pages of Narodne Novine, Meritum judicial portal contains author’s consolidated texts of all regulations which are on this portal and numerous important laws legislated before 1990 (ex. Law of Obligations, Code of Civil Procedure etc.) On the other side, the editions of Narodne Novine contain all regulations as the legislator has legislated them since 1990 and also an advertising part and international contracts. On the web pages of Narodne Novine there are neither author’s consolidated texts, nor the timeline with regulations (which represent the display of all versions of consolidated texts of a certain regulation since its legislation till a currently valid version), and there are not case law and contract, complaint and suggestion templates which make the work easier, quicker and of better quality.

Kontakt:

mr. sc. Zdravko Marušić dipl. iur. tel: +385 21 870 230 fax: +385 21 756 848 e-mail: meritum@mpp.com.hr